top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

A 3D3 EXPOSITORS METÀL·LICS, SL ens preocupem per la privadesa i la transparència.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad

    _cc781905-5cDE-3194-bb3b-136

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-135bad3d3expositors@gmail.com.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 • Tractament de dades de clients potencials i contactes: Realitzar la gestió de clients potencials que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l'enviament de comunicacions promocionals inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i fer els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

 • Tractament de dades de clients: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients, així com fer el cobrament correctament i enviar comunicacions comercials si així ho consent. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

En cap dels tractaments no es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió, sempre que siguin necessàries per a les finalitats descrites. Se suprimiran una vegada deixin de ser necessaris per a la finalitat descrita.

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Dos anys des de la darrera interacció.

 • Tractament de dades de clients: Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió i, com a termini màxim, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:

  • Execució d'un contracte: Gestió de clients potencials que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).

  • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).

  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:

  • Execució d'un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. .b).

 • Tractament de dades de clients:

  • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients, així com fer el cobrament correctament (RGPD art. 6.1.b).

  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 • Tractament de dades de clients:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal)

  • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els cobraments (requisit contractual)

  • Gestoria, amb la finalitat de portar la facturació i la comptabilitat (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països a cap dels tractaments.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a 3D3 EXPOSITORS METÀL·LICS, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, 3D3 EXPOSITORS METÀL·LICS, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets dirigint-vos a PASSATGE DE LA COMA 3 - 08211 - CASTELLAR DEL VALLÉS – BARCELONA oa3d3expositors@gmail.com.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web:www.aepd.es.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a 3D3 EXPOSITORS METÀL·LICS, SL procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:

  • Dades identificatives.

  • Adreces postals i electròniques.

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:

  • Dades identificatives.

  • Adreces postals i electròniques.

  • Informació comercial

 • Tractament de dades de clients:

  • Dades identificatives.

  • Dades de contacte.

  • Informació comercial.

  • Dades econòmiques.

bottom of page